Tuesday, February 11, 2014

Who is the father?


Here is an interesting death record!

Transcription:
Juliana, (secundum ha
proles ejus esl ex nem sup-
tial demonstrant) dcera
Jana Špačka, domkáře v
Miším a manželky jeho
Anny rozené Jan Pustě-
jovský, sedlák v Miším.
matka od delší doby opu-
stivší manžela žije v konku-
binatí s Jiřím Kolibou, sedlá-
kem v Miším, její umrtní lí-
stek s povi v tím výše jmeno
vaného Špačke co otce dítěte
uváděl jenž í otevřené otcem
dítěte se býti vyjádřil.

Rough translation:
Juliana (who )
daughter of Jan Špaček, a cottager in Mniší, and his wife, Anna born of Jan Pustějovský, farmer in Mniší.
For a long time her mother forsook her husband to live in concubinage with Jiří Kolibou, farmer in Mniší.
[It is] obligated to note [in the death register] that the above mentioned Špaček, father of the child, stated that the child's father is open to be determined.

The child was 3 years old and died of osýpky, which is the measles.
1 comment: